ERASMUS poskytuje študentom príležitosť absolvovať študijný pobyt v dĺžke 3-12 mesiacov na vysokých školách v krajinách EÚ na základe bilaterálnej dohody. Študijný pobyt je uznaný domácou vysokou školou ako súčasť študijného programu.

Novinka:

Menej administratívy, rýchlejšie a jednoduchšie: on line Learning Agreement:

https://learning-agreement.eu/app/index.html

PRIHLÁŠKA NA ŠTUDENTSKÚ MOBILITU s pokynmi na vyplnenie