ERASMUS poskytuje študentom príležitosť absolvovať študijný pobyt v dĺžke 3-12 mesiacov na vysokých školách v krajinách EÚ na základe bilaterálnej dohody. Študijný pobyt je uznaný domácou vysokou školou ako súčasť študijného programu.